۴.۶ درصد؛ رشد قیمت نفت برنت

0


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید