۲ نفر از «اهل سنت» به شورای مرکزی «جبهه مردمی» اضافه شدند

0

۲ نفر از «اهل سنت» به شورای مرکزی «جبهه مردمی» اضافه شدند – مشرق نیوز<br />مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید