۱۲۸۰ تومان؛ قیمت هر کیلوگرم شیرخام عرضه شده بورس

0


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید