کوتاهی شهرداری در برخورد با فعالیت نانوایی در آپارتمان مسکونی

0

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از کوتاهی شهرداری در اجرای حکم کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع و قمع نانوایی که در واحد مسکونی فعالیت می‌کرد، انتقاد کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید