کاهش ۳درصدی بارش‌ها نسبت به پارسال

0

گزارش های شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی است که میزان بارندگی ها در سال آبی جاری نسبت به دوره مشابه پارسال، سه درصد کاهش داشته است.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید