کاهش ۲۷سانتی متری تراز آبی دریاچه ارومیه

0

مدیردفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی از کاهش ۲۷ سانتی متر تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید