کاهش قیمت اینترنت در مراکز علمی، ملموس نیست

0

احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر: زمانی کاهش ۵۰ درصدی قیمت پهنای باند ملموس خواهد بود که ظرفیت بالایی از پهنای باند در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد از این رو باید مدلی تعیین شود که اپراتورهای اینترنتی به صورت مستقیم به دانشگاه ها اینترنت واگذار و ۵۰ درصد کاهش را روی قبوض کارکرد دانشگاه ها اعمال کنند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید