کاهش تلفات رانندگی با عزم جدی راه و شهرسازی

0

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: با افزایش بهره وری در روسازی راه ها، وظیفه بزرگی در کاهش حوادث و تلفات رانندگی در کشور برعهده ما است.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید