چرا تیم ملی والیبال در رژه المپیک شرکت نکردند

0

[ad_1]

چرا تیم ملی والیبال در رژه المپیک شرکت نکردند

چرا تیم ملی والیبال در رژه المپیک شرکت نکردند 

تمام کسانی که در راه ورود ورزشکاران به المپیک دست به دست هم داده اند دارای ارزش هستند.میدانیم که هیچ کاری فردی انجام نمی شود.تیم ملی والیبال ایران هم در رژه شرکت نکرد به دلیل ارزش نگذاشتن مسئولین.  ستاره های تیم والیبال به این دلیل که اجازه رژه به امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال کشورمان داده نشده بود، از حضور در مراسم رژه سر باز زدند. سعید معروف این خبر را با این پست در اینستاگرامش تائید کرد.

 

او نوشته به خوش خبر لباس رژه ندادند و آنها هم در اعتراض به این اتفاق در رژه حاضر نشدند.

چرا تیم ملی والیبال در رژه المپیک شرکت نکردند

 

 

[ad_2]
لینک مطلب


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید