چت روم چیست؟

0

چت روم چیست؟

چت یا چت روم چیست ؟ :
چت ( به لاتین chat ) همان گونه که در لغت میدانید به معنای گفتگو میباشد و روم به معنای اتاق میباشد

 

و ترکیب این دوکلمه واژه اتاق یا اتاق های گفتگو را می سازد.

 

چت یا چت کردن چیست ؟:

به گفتگو در چتروم ها و اتاق های چت ، چت یا چت کردن گفته می شود

 

چرا بهچت روم نیاز داریم ؟:

 

افزایش بازدید و بازدید کننده وب سایت شما

ایجاد محیطی جهت آشنایی افراد با یک دیگر

افزایش در آمدباران چت وب سایت شما

و..

یادگیری اصطلاحات و لغات در چت روم

DC

مخفف: Disconnect

به معنای: قطع ارتباط با اینترنت

C

مخفف: See

به معنای:چت باران دیدن، دوباره تو چت می بینمت

U R

مخفف: Your

به معنای: برای شما

2

مخفف: Too

به معنای: همچنین

4

مخفف: For

به معنای: برای

BRB

مخفف: Be Right Back

به معنای: زود برمی گردم

H&K

مخفف: Hug And Kiss

به معنای: در آغوش گرفتن و بوسیدن

IOU

مخفف: I Owe You

به معنای: عسل چت من به شما مدیونم

ATB

مخفف: All The Best

به معنای: همه چیز عالی است

DL

مخفف: Download

به معنای: دانلود، بارگذاری

GG

مخفف: Good Game

به معنای: ققنوس چت بازی خوبیه

GJ

مخفف: Good Job

به معنای: کار خوبیه

GL

مخفف: Good Luck

به معنای: موفق باشید، خوشبخت باشید

YW

مخفف: You”re Welcome

به معنای: خواهش میکنم، قابلی نداشت

WB

مخفف: welcome back

به معنای: به چت روم خوش آمدی

K

مخفف: Okay

به معنای: خوبه ، باشه ، قبوله

LTR

مخفف: Later

به معنای: بعدأ

SRY

مخفف: Sorry

به معنای: متأسفم، پوزش میخواهم

BBS

مخفف: Be Back Soon

به معنای: زود بازمیگردم

BBL

مخفف: Be Back Later

به معنای: بعدأ بازمیگردم

VIP

مخفف: Very Imprtant Person

به معنای: ناز چت آدم خیلی مهم، آدم متشخص

OTNS

مخفف: Long Time No See

به معنای: خیلی وقته ندیدمت

MSG

مخفف: Message

به معنای: پیام

W

مخفف: With

به معنای: با

W8

مخفف: Wait

به معنای: صبر کنید

WO

مخفف: Without

به معنای: بدون چیزی

KIT

مخفف: Keep In Touch

به معنای: مراقبش باش، با احتیاط نگهداری کن

F2F

مخفف: Face To Face

به معنای: رو در رو

HT

مخفف: Hi There

به معنای: سلام

?HRU

مخفف: How Are You

به معنای: حالت چطور است؟

POOF

مخفف: Has Left The Chat

به معنای: چت را ترک کرده

AFAIK

مخفف: As For As I Know

به معنای: تا آنجایی که من می دانم

ASAP

مخفف: As Soon As Possible

به معنای: چت روم شلوغ به زودی، در زودترین زمان ممکن

OMG

مخفف: Oh My GOD

به معنای: آه خدای من!

BTW

مخفف: By The Way

به معنای: راستی

JK

مخفف: Just Kidding

به معنای: شوخی می کنم

EG

مخفف: Evil Grin

به معنای: خنده شیطانی

BEG

مخفف: Big Evil Grin

به معنای: خنده شدید شیطانی

L

مخفف: Laugh

به معنای: خنده

LOL

مخفف: Laugh Out Load

به معنای: خندیدن با صدای بلند

S

مخفف: Smile

به معنای: لبخند

ROFL

مخفف: Rolling On Floor Laughing

به معنای: از خنده روی زمین غلطیدن

FC

مخفف: Fingers Crossed

به معنای: دعا کردن

WBS

مخفف: Write Back Soon

به معنای: زود پاسخ را بنویس

DWB

مخفف: Dont Write Back

به معنای: پاسخ را ننویس

LTNS

مخفف: Long Time No See

به معنای: (ترفندستان) مدت زیادی بود ندیده بودمت

BRB

مخفف: Be Right Back

به معنای: الأن بازمیگردم

GL

مخفف: Good Luck

به معنای: موفق باشی

TTFN

مخفف: Ta Ta For Now

به معنای: فعلأ خداحافظ

BBN

مخفف: Bye Bye Noe

به معنای: خداحافظ

B

مخفف: Born

به معنای: متولد

Xmas

مخفف: Christmas

به معنای: کریسمس

PA

مخفف: Per Annum

به معنای: هر ساله

TU یا TQ یا TY

مخفف: Thank You

به معنای: متشکرم

K2UL8R

مخفف: Talk To You Later

به معنای: بعدا به تو می گویم

LULAB

مخفف: Love You Like Brother

به معنای: تو را مانند یک برادر دوست دارم

LULAS

مخفف: Love You Like Sister

به معنای: تو را مانند یک خواهر دوست دارم

LTM

مخفف: Laugh To My Self

به معنای: به خودم میخندم

?M or F

مخفف: Male Or Female

به معنای: آقا هستید یا خانم؟

THX یا TNX

مخفف: Thanks

به معنای: ممنونم

NP

مخفف: No Problem

به معنای: مشکلی نیست، خواهش میکنم

B4N یا BFN

مخفف: Bye For Now

به معنای: فعلأ خداحافظ

ASL

مخفف: Age/S e x/Location

به معنای: سن/جنسیت/محل زندگی

CUL

مخفف: See You Later

به معنای: بعدأ میبینمت

CU

مخفف: See You

به معنای: میبینمت

EOM

مخفف: End Of Message

به معنای: انتهای پیام

MER30

به معنای: مرسی

ILU یا ILY

مخفف: I Love You

به معنای: دوستت دارم

IC

مخفف: I See

به معنای: فهمیدم

?U

مخفف: You

به معنای: شما؟

PLZ

مخفف: Please

به معنای: لطفأ

R

مخفف: Are

به معنای: هستید

@sa

به معنای: ساعت

M

مخفف: Male

به معنای: آقا

F

مخفف: Female

به معنای: خانم

ME2

مخفف: Me Too

به معنای: منم همینطور!

OTOH

مخفف: On The Other Hand

به معنای: از طرف دیگر

EMSG

مخفف: Email Message

به معنای: پیغام الکترونیکی یا ایمیل (ترفندستان)

IAE

مخفف: In Any Event

به معنای: در هر صورت

OIC

مخفف: Oh I See

به معنای: آه فهمیدم!

LYF

مخفف: Love You Forever

به معنای: برای همیشه دوستت دارم

IMO

مخفف: In My Oponion

به معنای: به نظر من

FYI

مخفف: For Your Information

به معنای: جهت اطلاع تو

PM

مخفف: Private Message

به معنای: پیغام خصوصی

BB

مخفف: Be Back

به معنای: بازمیگردم

TOY

مخفف: Thinking Of You

به معنای: به فکر تو هستم

TNT

مخفف: Till Next Time

به معنای: تا دفعه بعد

 

SYS

مخفف: See You Soon

به معنای: به زودی می بینمت

S

مخفف: Soon

به معنای: به زودی

GFN

مخفف: Gone For Now

به معنای: فعلأ می روم

GTSY

مخفف: Glad To See You

به معنای: از دیدنت خوشحال شدم

Nice 2 C U

مخفف: Nice To See You

به معنای: از دیدنت خوشحال شدم

AFK

مخفف: Away From Keyboard

به معنای: دور از صفحه کلید هستم

منبع

چت


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید