پیکرهای جانباختگان انفجار معدن گلستان +عکس

0

تصاویر پیکرهای جانباختگان فاجعه معدن گلستان منتشر شد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید