پنج عامل برای تقویت دلار در مقابل سایر ارزها

0

پنج عامل موجب تقویت دلار در مقابل سایر ارزها در بازار جهانی شدند. در این میان لحن محتاطانه صورت جلسه بانک مرکزی اروپا و از سوی دیگر حمایت تعداد بیشتری از اعضای کمیته سیاست بازار باز بانک مرکزی آمریکا از افزایش نرخ بهره قابل توجه بود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید