پرونده حقوق‌های نجومی تعیین شعبه شد

0

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: تعدادی از پرونده حقوق های نجومی به دادگاه ارجاع و تعیین شعبه شده است.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید