پاسخ قاطع وزیر بهداشت به سوال تخریبی خبرنگار صداوسیما +فیلم

0

پاسخ قاطع سیدحسن قاضی زاده هاشمی به سوال تخریبی خبرنگار صداوسیما.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید