هوای تهران امروز هم ناسالم بود

0

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران طی امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است و انتظار می‌رود تا فردا شاخص کیفیت هوا روند کاهشی و وضعیت کیفی برخی مناطق پایتخت همچنان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته باشد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید