هنوز آب آلوده در مزارع تهران استفاده می‌شود

0

استاندار تهران با بیان اینکه بخش کشاورزی باید هر طور شده خود را از مصرف آب آلوده نجات دهد و بنده نیز به جد از زمان فعالیتم آن را مطرح و پیگیری کردم گفت: ما نمی توانیم محصولات و صیفی‌جاتی را به مردم بدهیم که آلوده باشد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید