همکاری سازمان انتقال خون ایران با WHO تمدید می شود

0

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله با اشاره به فعالیت محدود سه مرکز همکار دیگر در منطقه ، فعالیت های دوره اول سازمان انتقال خون ایران با سازمان جهانی بهداشت را موثر و قابل تقدیر ذکر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که سازمان بتواند همچنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی در منطقه پیشرو باشد.

دکتر عبدالله نبود یک سازمان متمرکز و نداشتن ارتباط نزدیک با وزیران بهداشت و تصمیم گیرندگان رده بالای دولتی را از مشکلات منطقه امرو عنوان کرد . 

دکتر علی اکبر پورفتح اله مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران نیز ضمن برشماری مزایای سیستم متمرکز انتقال خون در ایران و نظارت مستقیم وزیر در شورای عالی سازمان؛ حضور مدیر عامل سازمان انتقال خون به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای معاونین وزارت بهداشت را نقطه قوت سیستم انتقال خون ایران دانست.

همچنین دکتر صیقلی مدیر همکاری های بین الملل سازمان پیشنهاد کرد به منظور ارتقای کیفیت و سلامت خون در منطقه ارتباط مرکز همکار در ایران با سایر مراکز همکار مرتبط در منطقه و جهان تقویت شود .

دکتر عبدالله به منظور شرکت و نظارت بر برگزاری کارگاه منطقه ای GMP در انتقال خون که توسط سازمان انتقال خون ایران به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در تهران برگزار شد، به ایران سفر کرده بود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید