نیروهای امنیتی و دفاعی داعش را ریشه کن خواهند کرد

0

رها نیوز :

به گزارش “داعش نیوز” , رئیس جمهور غنی پس از دیدارو گفتگو با مقامات لشکری و کشوری در ولایت ننگرهار، در یک جلسۀ عمومی که تعدادی کثیری از نیروهای امنیتی و دفاعی و مسؤولین بلند رتبۀ نظامی حضور داشتند، اشتراک کرد.

رئیس جمهور طی سخنانی خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی گفت: در هفته های آینده عملیات شدید علیه گروه های تروریستی به ویژه داعش در ننگرهار راه اندازی خواهد شد و نیروهای امنیتی و دفاعی ما داعش را ریشه کن خواهند کرد.

رئیس جمهور گفت که دشمنان مردم ما امروز درک کردند که در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی ما مغلوب گردیدند و باید بدانند که وسیلۀ بیگانه گان قرار نگرفته و یگانه راه حل مذاکره است.

رئیس جمهور تأکید ورزید که افغانستان شکست ناپذیر است، زیرا این کشور روحیۀ ملی دارد و همواره پیروز خواهد بود. وی گفت که جنگ بر ما تحمیل گردیده، و ما همچنان که در راه تأمین صلح سعی نمودیم، بخاطر رسیدن به صلح با عزت در کشور به تلاشهای خود ادامه میدهیم.

رئیس جمهور تصریح کرد که جنگ در افغانستان داخلی نیست، بلکه این یک جنگ منطقوی و فرامنطقوی است چنانچه حملۀ اخیر در مدینه این موضوع را ثابت ساخت که تروریستان حتی از حمله به اماکن مقدسه باکی ندارند.

رئیس جمهور گفت که در گذشته چنین اجماعی که امروز وجود دارد، بخاطر حمایت از قوای امنیتی و دفاعی ما وجود نداشت و بالای نیروهای امنیتی و دفاعی خود افتخار میکنم. وی علاوه کرد که به همت والای این نیروها وطن آباد میشود و زندگی مرفه برای مردم تأمین خواهد شد.

رئیس جمهورگفت که دو سال قبل در قبال تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی ما ابهام وجود داشت، اما از برکت قهرمانی این نیروها امروز کشورهای جهان حمایت همه جانبه شانرا از آنان اعلام نموده اند.

رئیس جمهور گفت که جامعۀ جهانی با ما تعهد همکاری نموده تا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر تقویت، تجهیز و تمویل گردند. وی افزود که کشورهای ناتو در زمینه تطبیق پلان استراتیژیک امنیتی نیز با ما همکاری خواهند کرد.

وی ر از نیروهای امنیتی و دفاعی و رهبری این نیروها تشکری نموده، گفت که در نتیجه قهرمانی و قربانی های شما بود که سران کشورهای ناتو تعهد همکاری نمودند.

رئیس جمهور کشور یکبار دیگر تأکید ورزید که تشکیلات اردوی ملی از ۳۵۲۰۰۰ کاهش نمی یابد، بلکه پس از تعهد همکاری کشورهای ناتو با افغانستان، تأسیسات و تجهیزات این نیروها تا سطح قول اردوها تقویت خواهد شد.

وی افزود که ۸۴۰۰ تن نیروهای امریکایی که به شمول نیرهای ناتو به ۱۱۰۰۰ تن می رسد در زمینه های تجهیز، آموزش و تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری می نمایند و بخاطر تطبیق پلان استراتیژیک امنیتی ما را همکاری خواهند کرد.

رئیس جمهور کشور علاوه کرد که صلاحیت های نیروهای ناتو در افغانستان افزایش یافته که این نیروها تمام گروه های تروریستی را مورد حمله قرار خواهند داد.

نیروهای امنیتی ودفاعی کشور در این نشست، همه به یک صدا با شعار اینکه نه سر میدهیم و نه سنگر و باید باقی بمانیم، تعهد نمودند که با تمام توان از تمامیت ارضی و مردم خود دفاع میکنند و علیه دشمنان مردم افغانستان تا نابودی شان مبارزه می نمایند.

در اخیر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بگونۀ یاد بود از شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به پای منار شهداء اکلیل گل گذاشت.

لینک مطلب


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید