مقصر محرومیت میلیون‌ها ایرانی از رأی دادن کیست؟

0

روز جمعه حق میلیون ها ایرانی ضایع شد و بیش از همه از آرای روحانی کاست.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید