معلق ماندن خودروی سواری در حاشیه بزرگراه آزادگان

0

خودرو سواری که در حاشیه رمپ ورودی بزرگراه آزادگان به حالت نیمه معلق قرار گرفته بود، آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید