معضل نابسامانی بازار مسکن برای بی‌سرپناهان

0

معضل مسکن نه موضوع امروز و دیروز بلکه سال‌هاست که در کشور جریان دارد. رشد بی‌رویه قیمت مسکن، طیف بسیاری از مردم را به سرمایه‌گذاری در این صنعت متمایل کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید