مشمولان متاهل به مراکز آموزشی مرزی اعزام نمی‌شوند

0

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:مشمولان متاهل به مراکز آموزشی مرزی اختصاص داده نمی شوند و تنها در مراکز آموزشی بکارگیری می شوند که درشهرمحل سکونت همسرشان دارای رده خدمتی باشد .


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید