مرگ یک نوزاد به دلیل اصرار پزشک بر زایمان طبیعی مادر

0

رها نیوز:

اصرار پزشک بر زایمان طبیعی بدون در نظر گرفتن شرایط مادر مرگ یک کودک دیگر را رقم زد.مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید