ماجرای زنی که شوهرش را به دوستش تقدیم کرد!

0

رها نیوز:

پریسا دوست قدیمی ام بود و چون در زندگی مشترک شکست خورده بود، هر کاری برای خوشبختی ام می کرد. به او بیشتر از چشمانم اعتماد داشتم.اما وقتی پرستار دخترم شد همه چیزبه یکباره تغییرکرد و…مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید