لزوم اصلاح شرایط اجرای قانون هدفمندی

0

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه از تبدیل یارانه نقدی به هزینه جاری کشور انتقاد و رئیس مجلس بر اصلاح این وضعیت در جریان تصویب بودجه سال ۹۷ تأکید کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید