عکس/ دست و پنجه با مرگ

0

نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ کریس آیر واکر عکاس این ثبت هیجان انگیز و منحصر به فرد است که آن را از دوستش در منطقه والونیا بلژیک به ثبت رسانده است.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید