عفونت چشم با استفاده از لنز و مژه مصنوعی

0

کاشت مژه مصنوعی اگرچه بیرون از چشم است اما می تواند باعث عفونت های چشمی شود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید