ظریف درباره عبارت عدم اجرای جدی برجام توضیح داد

0

وزیر امور خارجه کشورمان در توضیحات خود درباره نقض صریح برجام گفت: در این توافق عبارت عدم اجرای جدی برجام وجود دارد که در آن صورت انتخاب اجرای بند 36 برجام و خروج کلی و جزئی از تعهدات برجام موجود است. ما معتقدیم که اکنون نزدیک به این وضعیت نیستیم.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید