ضرورت شناسایی آسیب های بیمارستانی با پدافند غیرعامل

0

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم جان بابایی در پنجمین همایش پدافند غیرعامل در نظام سلامت گفت: موضوع هتلیگ بیمارستان ها از مهم‌ترین کارهایی است که سبب آسایش و رفاه بیماران و همراهان آنها می شود.

وی افزود: دانش مدیران در موضوع پدافند غیرعامل بسیار اهمیت دارد و باید تمام نقاط ضعف بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خود را بدانند.

جان بابایی ادامه داد: استفاده از تفکر جمعی و استفاده از تجریبات گذشته بسیار مهم است و نباید از آن ساده گذشت.

معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: ما این آمادگی را داریم که تجربیات همایش های پدافند را جمع آوری کنیم و ضمن به کارگیری، آسیب های بیمارستانی و بار بیماری ها را کم کنیم.

وی در پایان افزود: توجه به پدافند غیرعامل یکی از اصول پیشگیری است. ما متنظریم نتایج این همایش ها را بهدست آورده و برای پیشبرد اهداف خود به کار ببندیم.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید