صادرات گاز قطر بدون مشکل ادامه دارد

0

با وجود تیرگی شدید روابط قطر با عربستان، امارات، مصر و بحرین به نظر می‌رسد صادرات گاز مایع قطر بدون مانع ادامه دارد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید