سوئیچ KVM چیست؟

0

[ad_1]

سوئیچ KVM
کلیدی است که یک کی بورد، مانیتور و موس را بین دو یا چند کامپیوتر به
اشتراک می گذارد. این تجهیز وقتی که می خواهید یک یا چند کامپیوتر یا سرور
را از یک محل کنترل کنید بسیار مفید واقع می شود. با استفاده از یک سوئیچ
KVM به راحتی می توانید یک کیبورد، مانیتور و موس را در آن واحد به چندین
کامپیوتر یا سرور متصل کنید. معمولا سوئیچ های KVM می توانند تا ۶۴
کامپیوتر را کنترل کنند حتی می توانید به کمک آن سرور ها را کنترل نمایید[ad_2]
link


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید