ساخت‌وساز با فروش امضا مهندسان متوفی!

0

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تخلف امضا فروشی شایع شده است گفت: بررسی ها نشان می دهد که حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساخت وساز صورت می گیرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید