رقابت ایران و آمریکا در بازار پسته جهان

0

بی بی سی طی گزارشی از رقابت ایران و آمریکا در بازار پسته جهان نوشت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود دست برتر در این زمینه را دارد و با تکیه به همین موقعیت توانست بازار پسته چین را از دست آمریکا خارج کند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید