ربوده شدن ۳ سرمایه‌دار ایرانی در استانبول

0

سه سرمایه دار ایرانی که 6 ماه گذشته را در هتلی لوکس در استانبول اقامت داشتند، از سوی تیم محافظ خود ربوده شدند و جواهرات و پول نقد همراهشان به سرقت رفت.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید