راه تشخیص روغن زیتون اصل چیست؟

0

عضو شورای ملی زیتون گفت: با وجود سرانه مصرف ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم، تولید روغن زیتون داخل جوابگوی مصرف نیست به طوریکه ناگزیر هستیم مابقی نیاز داخل را از طریق واردات تامین کنیم.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید