دیوان عالی آمریکا حکم تعلیق «فرمان مهاجرتی ترامپ» را رد کرد

0

همزمان با فرارسیدن تاریخ انقضای «ممنوعیت پذیرش پناهجویان»، دیوان عالی آمریکا رسماً به روند رسیدگی به دعوی حقوقی مطروحه از سوی دادگاه ایالت هاوایی علیه فرمان مهاجرتی ترامپ پایان داد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید