دومین روز چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا

0

دومین روز چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا با حضور صاحب نظران بانکی آغاز به کار کرد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید