در مرزهای چهارگانه ویزا برای زائران اربعین صادر نمی‌شود

0

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: به هیچ وجه در مرزهای چهارگانه مهران، چذابه، شلمچه و خسروی ویزا برای زوار صادر نمی شود و زائران در شهرهای خود برای دریافت ویزا اقدام کنند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید