دادو فریاد کودک معتاد اورژانس اجتماعی را خبر کرد

0

رها نیوز:

به گزارش خبرنگار گروه استان های از کرمان ، محمود حیدری گفت : چند روز قبل یکی از شهروندان رفسنجان از داد و فریاد بی وقفه کودکی در همسایگی خانه اش خبر داد . وی تصریح کرد: تیم اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی رفسنجان نیز با کسب دستور قضایی وارد خانه محل سکونت کودک معتاد شد . وی با بیان اینکه تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی رفسنجان، رقیه کودک چهارساله معتاد ساکن رفسنجان را به بیمارستان منتقل کرد و با انجام آزمایشات، معتاد بودن کودک به مواد مخدر ثابت شد …

مهمترین خبرهای حوادث


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید