داخلی‌سازی خودروها را ارزان نکرد

0

وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها همچنان بر داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی پافشاری می‌کند، چه آنکه معتقد است به این وسیله (ساخت داخل قطعات) می‌توان هزینه تولید و قیمت تمام شده را پایین آورد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید