خواستگاری دختر با لباس عروس از ستاره قرمز پوشان

0

[ad_1]

خواستگاری دختر با لباس عروس از ستاره قرمز پوشان

خواستگاری دختر با لباس عروس از ستاره قرمز پوشان 

دختری که علاقه بسیار فراوانی به ستاره قرمز پوشان رم داشت به محل تمرین آنها رفت و از توتی بازیکن ایتالیایی رسما خواستگاری کرد. دختر چینی با در دست داشتن نوشته اش مبنی بر این که از 12 سالگی دوست داشتم با فرانچسکو توتی ازدواج کنم در تمرین رمی ها حاضر شد.در این تمرین توتی غایب بود و بازیکنان و هم تیمی هاي وی از این دختر به گرمی استقبال کردند.

خواستگاری دختر با لباس عروس از ستاره قرمز پوشان

این نخستین باری نیست که یک چینی در تمرین رم حاضر میشود چرا که علاقه شدید چینی ها به این تیم بارها آنها را به تمرین رمی ها روانه کرده هست.این دختر به همراه یک گروه چینی برای مشاهده تمرین رم آمده بودند که این دختر به نام ” ژو رونگرونگ” مخفیانه لباس عروس را پوشیده و رمی ها را در یک شرایط غیر منتظره قرار داد.

خواستگاری دختر با لباس عروس از ستاره قرمز پوشان

خواستگاری دختر با لباس عروس از ستاره قرمز پوشان

خواستگاری دختر با لباس عروس از ستاره قرمز پوشان

خواستگاری دختر با لباس عروس از ستاره قرمز پوشان

خواستگاری از فوتبالیست،خواستگاری از توتی بازیکن ایتالیایی،خواستگاری دختر چینی از توتی فوتبالیست 

 

 

[ad_2]
لینک مطلب


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید