حمله خرگوش بد به شبکه‌های اینترنتی روسیه

0

ویروس رایانه‌ای جدید با نام «BadRabbit» (خرگوش بد) در روسیه شناسایی شد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید