حضور بیمه ایران در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوایی

0

حضور فعال بیمه ایران در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوایی و تجهیزات فرودگاهی مورد اقبال عمومی مسئولان و کارشناسان صنعت هوایی کشور قرار گرفت .


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید