حرکت کردن بین کنترل ها با زدن دکمه Enter در C Sharp – Windows Application

0

[ad_1]

برای حرکت کردن بین کنترل ها با زدن دکمه Enter(دقیقا مانند زدن Tab) از کد زیر می توانید استفاده کنید.[ad_2]
link


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید