جامعه بیهوشی در انتظار اصلاح تعرفه ها/استقبال از سخنان معاون وزیر

0

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: هیات مدیره و بازرسی انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران کماکان به خروجی مثبت جلسه روز تکریم جامعه بیهوشی در ۲۴ مهر ۱۳۹۶ امیدوار بوده و بر این باور است که تمامی اختلافات بایستی در فضایی عقلانی و آکنده از اعتماد متقابل در اسرع وقت حل و فصل شود تا آرامش به جامعه بزرگ بیهوشی کشور باز گردد.

۱- نظر به یاد اوری وعده های داده شده از سوی مسئولان اعم از وزارت بهداشت و وزارت رفاه و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و البته سخنان امید بخش ریاست کل سازمان نظام پزشکی و ریاست شورای عالی نظام پزشکی، این انجمن پیگیر مطالبات جامعه بزرگ بیهوشی بوده و بی صبرانه منتظر زمان اعلام بررسی تعرفه های سال ۹۶ و اصلاح و تعدیل آن در راستای حق و عدل است و بدیهی است در این مرحله هر گونه دیر کرد در برگزاری این جلسه سبب کاهش اعتماد و جو آکنده از احترام جلسه روز ۲۴ مهر خواهد شد.

متاسفانه جمع بندی رویدادها و فعالیت های مسئولان در چند هفته اخیر حاکی از هیچ گونه خروجی مثبت عملی در راستای اعاده مطالبات بر حق جامعه بزرگ متخصصان بیهوشی کشور نیست و این سبب نگرانی شدید ما شده است.

۲- این انجمن ضمن استقبال از سخنان مسئولان وزارت بهداشت و شخص معاون درمان در راستای تکذیب هر گونه برخورد از ممانعت ورود و ادامه کار همکاران متخصص بیهوشی در محل کار، خواستار حل و فصل و رفع موانع ادامه کار دکتر حمیدرضا ربانیان متخصص بیهوشی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان هفتم تیر است و شکی نیست که عدم رفع ممانعت از کار ایشان که همواره متعهد به رعایت موازین قانونی بوده اند، سبب گسترش جو بی اعتمادی شده و نتایجی به بار خواهد آورد که شایسته فضای تفاهم آمیز حاصله پس از فعالیت های یک ماه اخیر نیست.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید