تنها ۲۵ درصد چای مورد نیاز کشور تولید داخل است

0

رئیس اتحادیه چایکاران گفت: با وجود تولید سالانه ۳۰ هزارتن چای در کشور، تنها ۲۵ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و این درحالی است که روزگاری تولید چای ۷۰ هزارتن معادل دوبرابر تولید فعلی بود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید