تلگرام صوتی با حکم قضایی مسدود شد

0

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مسدود شدن تلگرام صوتی از سوی قوه قضائیه و با حکم رسمی این قوه انجام شده و ارتباطی با اپراتورها ندارد.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید