تصویب قطعنامه علیه برنامه موشکی ایران در کنگره آمریکا

0

مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تحت عنوان “قانون اجرایی برنامه ی موشکی بالستیک ایران و تحریم های بین المللی ” را با اکثریت آرا به تصویب رساند.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید