تشکر نماینده جامعه پرستاری از وزیر بهداشت

0

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی محمد آدابی در نامه ای به دکتر سید حسن هاشمی، نوشت: بر خود لازم دانستم به نمایندگی از جامعه بزرگ و شریف پرستاری کشور به پاس انتخاب سرکار خانم دکتر مریم حضرتی به سمت معاونت پرستاری وزارت از جنابعالی و همکاران محترم سپاسگزاری نموده ، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حسن ظن و اعتماد جنابعالی به بانوان دانشمند و فرهیخته پرستار ابراز نمایم.

تاریخ پر فراز و نشیب بهداشت و درمان کشور مشحون از همکاری و همراهی قشر نستوه پزشکی و پرستاری است و این دو همواره از حمایت نزدیک یکدیگر برخوردار بوده اند. انتخاب یکی از بانوان پرستار این بارقه امید را نه تنها در پرستاران بلکه آحاد بانوان پرتلاش این سرزمین ایجاد کرد که می تواند در تعالی روحیه خودباوری و مشارکت بیشتر آنان در مدیریت جامعه مفید باشد.

اینجانب رجاء واثق دارم در شرایطی که پرستاری کشور بیش از هر زمان به ایجاد فضای آرامش ،نشاط و همدلی نیازمند است، انتصاب ایشان به عنوان معاون پرستاری بتواند در سایه تعامل با سازمان نظام پرستاری و سایر نهادهای هویتی پرستاری در جلب مشارکت و رضایت اساتید، دانشجویان و کارکنان پرستاری کشور مؤثر باشد و نظام سلامت و مردم شریف کشور از نتیجه این همکاری به نحو احسن و اکمل بهره مند باشند.

توفیق و تندرستی روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان آرزومندم.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید