تست خودروی خودران “نیسان” موفقیت‌آمیز بود

0

تست خودروهای خودران شرکت نیسان در خیابانهای شهر توکیوی ژاپن با موفقیت همراه بود.


مطالب که خواندنش حتما پیشنهاد میشود

پاسخ دهید